Gildet historie

11. Aalborg Sct Georgs Gilde11. Aalborg Sct Georgs Gilde er et pigegilde.
Gildet blev dannet den 10. maj 1977.
Gildets modergilde er 9. Sct Georgs Gilde i Aalborg.
Gildets ledelse  består af en gildemester, en gildekansler og en gildeskatmester.
Derudover er der til gildeledelsen knyttet en flagherold, en stavherold og en skriver.
Ledelsesmedlemmerne vælges på gildets ting for en toårig periode.
Det er muligt at forlænge perioden op til 6 år.
Den siddende gildemester udpeger flagherold, stavherold og skriver.
Gildet er opdelt i grupper. Hvert andet år, på gildetinget, opdeles gildets medlemmer i nye grupper. Denne opdeling foregår ved lodtrækning.
Hver gruppe vælger på sit første møde en gruppeformand, som repræsenterer gruppen overfor ledelsen.
Der afholdes hvert år gildeting (gildets øverste myndighed), 5 gildehaller og 5 gildemøder. Derudover holder grupperne møder ca én gang om måneden.
Disse holdes privat.
I gildehallerne finder blandt andet nyoptagelser sted.
Grupperne arrangerer på skift gildehaller og gildemøder.
Til gildehallerne er programmet fastlagt.
Men til gildemøderne er det op til de enkelte grupper at arrangere mødets indhold. Det kan fx være foredrag og virksomhedsbesøg
En aktivitet, der kendetegner 11. gilde, er det årlige julemarked, som holdes i Aalborg Kloster den sidste lørdag før den week-end, hvor det er 1. søndag i advent.
Alle i gildet er involveret på den ene eller anden måde.
Forberedelserne til julemarkedet begynder som oftest umiddelbart efter sommerferien.
Der er udpeget en styregruppe på 5 medlemmer blandt gildets medlemmer.
Styregruppen tager sig af den overordnede styring (polititilladelse, leje af lokaler, pressekontakt, økonomi mv).
Den til enhver tid siddende gildemester er født medlem af styregruppen. Øvrige medlemmer udpeges på gildetinget.
Hver aktivitet til julemarkedet (dekorationer, mundgodt, gavebod, tombola, fiskedam, nissebod, glöggbod og rundvisning) har en tovholder, som er ansvarlige for de enkelte aktiviteter. Tovholderne udpeges ligeledes på gildetinget.
Gildets vedtægter, forretningsorden for gildet og forretningsorden for julemarkedet udleveres til alle medlemmer.