Stifinderture

Gennem 25 år har et udvalg af gildets medlemmer stået for tilrettelæggelsen af 7-8 STIFINDERTURE om året med dejlige og oplevelsesrige ture rundt i den nordjyske natur. Turene var åbne for alle gildebrøde med ledsagere. Udvalgets medlemmer måtte dog i 2016 erkende at dåbsattesterne havde indhentet dem. Selvom viljen var til stede, stod kræfterne ikke mål med det man ville yde. Den sidste stifindertur blev en kryddersnapsvandring ad nordsøstien ved naturvejleder Esben Buch, som blev afsluttet ved Koldkærhytten – nord for Hals – søndag den 21. august 2016. Her overrakte stadsgildekansler Lis Andersen på Aalborg gildernes vegne de tre udvalgsmedlemmer en zinkbalje med forskellige ølsorter (lagt på is), som tak for 25 års arbejde. Der blev ved samme lejlighed rettet en særlig tak til stifinderturenes ophavsmand Gerhard Posselt, som var fraværende, samt sagt tak til alle dem, der gennem tiden har sluttet op om de tilrettelagte stifinderture.

Ved Koldkærhytten søndag den 21. august 2016

Stifinderture 2016

Stifinderture 2015

Stifinderture 2014

Stifinderture 2013