Venskabsgilde

I 1994 blev der etableret en venskabskontrakt til Gildet Lübche Ehr i Lübeck. Ved et venskabsmøde i Gildeborgen søndag den 9. oktober 1994 blev venskabskontrakten endelig ratificeret ved twinningdokument, der blev udvekslet mellem daværende gildemester Erik Messmann og daværende gildemester BOB Kreikenbohm fra Lübche Ehr.

De to gilder har jævnligt mødtes i henholdsvis Aalborg og Lübeck eller som nedslående billede viser i Tydal, Det Danske Spejderkorps, Sydslesvigs lejercenter.

I 2016 ophørte venskabskontrakten efter en fælles overenskomst.