Gildeledelsen

Gildemester (GM)
Karen Kjær
Blegkilde Allé 67,1, lejlighed 4
9000 Aalborg
Tlf.: 40 11 94 80

Gildekansler (GK)
Helle Stenild
Blegdalsparken 41E
9000 Aalborg
Tlf.: 20 29 29 90

Gildeskatmester (GS)
Signe Vinther Nygaard
Lisedalvej 24
9200 Aalborg SV
Tlf.: 20 92 35 89

Andre poster i Gildet

1. Herold (Stavherold)
Ingelise Back

2. Herold (Faneherold)
Hanne Skavenborg

Suppleant for Gildemester
Ingrid S. Kristensen

Suppleant for Gildekansler
Lena Kühn Larsen

Suppleant for Gildeskatmester
Ingrid By

Revisorer
Jytte Egebo
Bente Hammer Thomsen

Revisorsuppleanter
Marianne Christensen
Lena Kühn Larsen

Spejderkontakt
Ingelise Back

Gildets Internationale Medarbejder (GIM)
Margit Kammer

Gildeborgens repræsentant
Jørgen Orlien

Suppleant Mie Holmsberg

Broderkæden
Jørgen Orlien

Gæstebogen
Jørgen Orlien

Webmaster
Jørgen Orlien

Til- og framelding til gildets arrangementer
Jørgen Orlien
Tlf.: 25 39 41 26
Mail: jogborlien@gmail.com

Referat til Gildeposten
Et medlem af den arrangerende gruppe

Oplysningsudvalg
Den siddende gildeledelse