Sangerlauget

Dette laug er et selvstændigt tværgildelaug under Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, det blev skabt på initiativ af piger fra 9. Sct Georgs Gilde, der var stiftende laugsting den 17. september 1970.

Sangerlauget er et laug med traditioner, siden starten har alle møder været indledt med sangen “Det er musik der skal til…..”, en anden tradition er pyntningen af Gildeborgens juletræ.

Man mødes kl. 19.00, synger en times tid eller underholdes af en gæst, derefter drikkes der kaffe/the under megen snak.

Herefter er der ØNSKEKONCERT, dvs. at laugets medlemmer kan få opfyldt et ønske om, at der synges en bestemt sang.