De historiske Samlinger

De historiske Samlinger er stiftet Sct. Georgs Dag torsdag den 24. april 1958 som et spejder- og gildemuseum. Det skete da gildebror Erik Boas Pflug på vegne af 7. Sct. Georgs Gilde i Aalborgs hjælpefond overrakte daværende stadsgildemester Allan Videbæk Nielsen 10 bind af vort medlemsblad SCT: GEORG, smukt indbundet i shirting med ryg af brunt læder og guldtryk. Uden hjælpelaugets og Erik B. Pflugs initiativ og Aalborg stadsgildes overtagelse af det økonomiske ansvar er det ganske givet, at Aalborg-gilderne ikke i dag havde haft en så omfattende spejder- og gildelitteratur og så mange forskellige genstande af spejder- og gildemæssig karakter. – en samling, som er enestående, såvel her i landet som i udlandet – noget der bør værnes om.

I det materiale der findes i samlingerne er der et stort antal bøger og skrifter m.v., som rækker tilbage til spejder- og gildebevægelsens første tid, hvor ud fra det er muligt at finde oplysninger om den danske og udenlandske gildebevægelses historie, oprindelige arbejdsform og udvikling.

Samtlige bøger i ”biblioteket” er forsynet med Aalborg-gildernes EX-LIBRIS, som ses ovenfor. Det er tegnet af daværende gildebror i 3. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, Birger Christensen.

Samlingerne har til huse i Aalborg-gildernes hus GILDEBORGEN, Rafns Allé 1, 9000 Aalborg, hvor mange af de indsamlede effekter udgør en væsentlig del af husets udsmykning, mens distriktsgildets og gildernes arkiv har til huse andet steds.

Mange gildebrødres medleven og interesse, gennem tiden har medvirket til det omfang, som samlingerne har i dag – uden den interesse havde samlingerne ikke haft det omfang den har i dag.

De historiske Samlinger er ikke et ”åbent” museum, men alle som ønsker mere kendskab til, hvad samlingerne indeholder, kan henvende sig til en af nedenstående og træffe nærmere aftale om besøg.

Samlingerne er siden 1983 tilsluttet ”Sammenslutningen af FDF- og Spejdermuseer.

Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, Tlf. 98 18 13 67,
E-mail: jogborlien@gmail.com

Jørn Anthon Poulsen, 10. Sct. Georgs Gilde I Aalborg, Tlf. 40 96 47 10,
E-mail: Poulsen.ja@gmail.com

Oversigt over bøger i biblioteket (PDF)