Richardt Raetzels Mindefond

Denne fonds formål er at støtte arbejdet blandt spejdere i Nordjylland, specielt i Stor-Aalborg.

Fonden er stiftet i 1944 til minde om Divisionschef, gildebroder og læge Richardt Raetzel, der blev myrdet af tyskerne 7. oktober samme år. Det var fru Thora Schiøtz-Christensen det tog initiativ til stiftelsen af Mindefonden, og det blev spejderkammeraten Alf Schiøtz-Christensen, der førte tanken ud i livet – og samtidig de første mange år var formand for Fondens bestyrelse.

I Gildeborgen, Laugsstuen, hænger et billede af Divisionschef DDS, Richardt Raetzel, samt et billede af den mindeplade, som en kreds af gildebrødre foranledigede opsat på det sted i Rosenlundsgade, hvor han blev snigmyrdet i 1944.

Hvert år, den 7. oktober modtager en spejdergruppe, uden forudgående ansøgning, et smukt diplom som anerkendelse for godt spejderarbejde, samt et kontant beløb til brug efter eget ønske.

Richardt Raetzels kone, Elly Raetzel, var Gildebror indtil sin død den 6. november 2002.

Ved Elly Raetzels død indtrådte datteren Jette Breaa i bestyrelsen, og Jette Breaa udtrådte af bestyrelsen i 2013 til fordel for datteren Merete Raetzel Breaa.


Der er nu foretaget 219 uddelinger til støtte for spejderarbejdet. 


Richardt Raetzels Mindefond 2023 

Mindefonden har den 7. oktober 2023 uddelt to legater på hver kr. 4000 til Kærnegruppen Hobro og Knud Søhane Gruppe, Voerså

Begge grupper tildeles deres legat som påskyndelse for den store indsats, der ydes for fastholdelse og udbredelse af de ideer og idealer som spejderarbejde bygger på og med håbet om, at disse økonomiske håndsrækninger kan være med til at skabe fortsat grobund for, udvikling og udbredelse af spejderideen til gavn for børn og unge i lokalområdet.

Med legaterne følger et diplom, som indeholder årsagen til mindefondens tilblivelse i 1944 og som grupperne opfordres til at udbrede kendskabet til.

Mindefonden er oprettet i 1944 til minde om besættelsesmagtens clearingsmord på læge Richardt Raetzel, chef for den daværende Nørrejyske Division.