Richardt Raetzels Mindefond

Denne fonds formål er at støtte arbejdet blandt spejdere i Nordjylland, specielt i Stor-Aalborg.

Fonden er stiftet i 1944 til minde om Divisionschef, gildebroder og læge Richardt Raetzel, der blev myrdet af tyskerne 7. oktober samme år. Det var fru Thora Schiøtz-Christensen det tog initiativ til stiftelsen af Mindefonden, og det blev spejderkammeraten Alf Schiøtz-Christensen, der førte tanken ud i livet – og samtidig de første mange år var formand for Fondens bestyrelse.

I Gildeborgen, Laugsstuen, hænger et billede af Divisionschef DDS, Richardt Raetzel, samt et billede af den mindeplade, som en kreds af gildebrødre foranledigede opsat på det sted i Rosenlundsgade, hvor han blev snigmyrdet i 1944.

Hvert år, den 7. oktober modtager en spejdergruppe, uden forudgående ansøgning, et smukt diplom som anerkendelse for godt spejderarbejde, samt et kontant beløb til brug efter eget ønske.

Richardt Raetzels kone, Elly Raetzel, var Gildebror indtil sin død den 6. november 2002.

Ved Elly Raetzels død indtrådte datteren Jette Breaa i bestyrelsen, og Jette Breaa udtrådte af bestyrelsen i 2013 til fordel for datteren Merete Raetzel Breaa.


Der er nu foretaget 213 uddelinger til støtte for spejderarbejdet. 


Richardt Raetzels Mindefond 2020

Mindefonden har den 7. oktober 2020 uddelt to donationer på hver kr. 4000 til Nørreå Gruppe Brønderslev og Reden 5. Aalborg Gruppe.

Nørreå Gruppen blev tildelt donation som anerkendelse for den store indsats, der er nødvendig for at starte en ny gruppe med de mangeartede udfordringer, der skal gennemføres for at få et spejderarbejde til at fungere på alle fronter især de vanskelige forhold som samfundets fælles udfordringer med covid-19 stiller.

Reden 5. Aalborg Gruppe blev tildelt donation som påskyndelse for den indsats, der er ydet indenfor de seneste år i forbindelse med flytning til ny lokalitet med nye faciliteter til gennemførelse af spejderarbejde. Med den økonomiske håndsrækning håber fonden at være med til at skabe fortsat grobund for udvikling og udbredelse af spejderideen til gavn for børn og unge i lokalområdet.