Richardt Raetzels Mindefond

Denne fonds formål er at støtte arbejdet blandt spejdere i Nordjylland, specielt i Stor-Aalborg.

Fonden er stiftet i 1944 til minde om Divisionschef, gildebroder og læge Richardt Raetzel, der blev myrdet af tyskerne 7. oktober samme år. Det var fru Thora Schiøtz-Christensen det tog initiativ til stiftelsen af Mindefonden, og det blev spejderkammeraten Alf Schiøtz-Christensen, der førte tanken ud i livet – og samtidig de første mange år var formand for Fondens bestyrelse.

I Gildeborgen, Laugsstuen, hænger et billede af Divisionschef DDS, Richardt Raetzel, samt et billede af den mindeplade, som en kreds af gildebrødre foranledigede opsat på det sted i Rosenlundsgade, hvor han blev snigmyrdet i 1944.

Hvert år, den 7. oktober modtager en spejdergruppe, uden forudgående ansøgning, et smukt diplom som anerkendelse for godt spejderarbejde, samt et kontant beløb til brug efter eget ønske.

Richardt Raetzels kone, Elly Raetzel, var Gildebror indtil sin død den 6. november 2002.

Ved Elly Raetzels død indtrådte datteren Jette Breaa i bestyrelsen, og Jette Breaa udtrådte af bestyrelsen i 2013 til fordel for datteren Merete Raetzel Breaa.


Der er nu foretaget 215 uddelinger til støtte for spejderarbejdet. 


Richardt Raetzels Mindefond 2021  

Mindefonden har den 7. oktober 2021 uddelt to legater på hver kr. 4000 til Als Spejdergruppe og Aars Gruppe.

Aars gruppe blev tildelt legatet i anledning af 50-års jubilæet den 28. august 2021 og som påskyndelse for den store indsats, der ydes for fastholdelse og udbredelse af de ideer og idealer, som spejderarbejde bygger på.

Med legatet håber fonden med denne økonomiske håndsrækning at være med til at skabe fortsat grobund for, udvikling og udbredelse af spejderideen til gavn for børn og unge i lokalområdet

Als Spejdergruppe blev tildelt leget som anerkendelse for den store indsats, der ydes i lokalsamfundet for at fremme spejderiden med aktiviteter på tværs af alle aldersgrupper, som spejderarbejdet henvender sig til.

Med legatet håber fonden at kunne være med til at støtte det vigtige arbejder, der foregår på møder og ture med spændende og inspirerende spejderaktiviteter, der samtidig kan være med til at understøtte de samfundsmæssige udfordringer på klima og miljøområdet.