Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Har du lyst til at være med i vort fællesskab – og vil du vide lidt mere om
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg – så se her!

I Aalborg er vi organiseret i 10 Sct. Georgs Gilder – 4 rene mandsgilder, som er er 1. – 5. – 7. og 8. gilde, 3 rene pigegilder, som er 2. – 9. og 11. gilde samt 3 blandede gilder, som er 6. 10. Og 12. Gilde.
Der er garanteret et, som kan passe dig.

Vort fællesskab bygger på de ideer, som spejderbevægelsen arbejder efter, men de er naturligvis tilpasset til voksne mennesker.

På det grundlag arbejder vi i fællesskab for personlig udvikling for den enkelte samt for fællesskabet, og det sker foruden ved interne oplevelser i de enkelte gilder, også ved at deltage eller udføre humanitære og samfundsmæssige opgaver, både lokalt, nationalt og internationalt – og så arbejder og hjælper vi også spejderne med mangeartede opgaver.
Nogle af de opgaver vi arbejder i fællesskab med er bl.a. ”Vesterhavsmarchen”, ”Fredslyset” i Aalborg samt div. loppe- og julemarkeder.

Og der er helt sikkert opgaver og fællesskab om disse, som du kunne tænke dig at være med til.
Vi bestemmer nemlig selv i fællesskab, hvad vi kunne tænke os, at beskæftige os med.

Sct. Georgs Gilderne er stiftet tilbage i 1933 her i Danmark, og er den eneste danske organisation, der har bredt sig verden over. Alle andre gode organisationer er kommet til Danmark.
I dag findes Sct. Georgs Gilderne i mere end 100 lande og her mere end 50.000 medlemmer.
Så også det internationale indgår i vort arbejde på forskellig vis.

Der er meget mere at fortælle, men det væsentlige er fælleskaber, venskaber og netværk – og det er du meget velkommen til at deltage i og blive en del af, så skal du nok erfare meget med om gildebevægelsen til den tid.
Du kan bare kontakte en gildesøster/broder, hvis du kender en – eller du er velkommen til at kontakte en af os:

Ulla Væver – 2. Sct. Georgs Gilde – tlf. 22 27 91 20– mail: ullav@stofanet.dk
Hanne Dam – 2. Sct. Georgs Gilde – tlf. 25 17 93 03 – mail: hjdam@stofanet.dk
Palle Bjørnstrup – 5. Sct. Georgs Gilde – tlf. 20 94 67 11 – mail: pallebjoernstrup@stofanet.dk
Kurt Keldorff – 7. Sct. Georgs Gilde – tlf. 22 27 37 90 – mail: kurt.keldorff@stofanet.dk