Gildets Historie

I 1951 foreslog en initiativgruppe fra 5. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, at der skulle oprettes et fællesgilde i Aalborg, dvs. et gilde, der var åbent for begge køn, idet der under det daværende Aalborg Stadsgilde kun var ”rene gilder”, nemlig 4 mandsgilder (1., 3., 4. og 5. gilde) og 1 kvindegilde (2. gilde).

Det var en svær fødsel, idet der blandt andet fra den daværende stadsgildeledelse og visse kredse i de etablerede gilder ikke var megen forståelse for at oprette et fællesgilde, men sådanne ledelser udskiftes og sæder skifter karakter, og med blandt andet en ny stadsgildeledelse blev der vundet gehør for at oprette et fællesgilde.

18 gildebrødre fra henholdsvis 1. 2. og 5. Sct. Georgs Gilde i Aalborg meldte sig til overflyttelse til det nye gilde.

Ved indvielsesgildehallen i Odd Fellow Palæet i Aalborg, mandag den 28..april 1952 blev disse 18 gildebrødre overflyttet fra deres respektive gilder og kom derved til at danne grundstammen for det nye fællesgilde i Aalborg. Landsgildemester Erik Sjøquist (kaldet Sjø), foretog på landsgildeledelsens vegne indvielsen af gildet og talte i sin indvielsestale om fællesskabet mellem mand og kvinde. Som den første gildeledelse blev indsat som gildemester Erik Møller, gildekansler Børge Pedersen og gildeskatmester Tove Müller.

6. Sct. Georgs Gilde er siden blevet ”mor” til 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg (22.08.1970) og ”mormor” til 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg (26.10.1970).

Gildet har udgivet følgende Jubilæumsskrifter:
FESTSKRIFT – 6. SCT. GEORGS GILDE – AALBORG – 1952/1977.
Spredte Glimt …. 1952 – 28. april – 1992” 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg
Billeder af 6. Sct. Georgs Gildes Historie, Jubilæumsskrift for 10-året 1992 – 28. april -2002
Billeder af 6. Sct. Georgs Gildes Historie, Jubilæumsskrift for 10-året 2002 – 28. april -2012